ฝาก -ถอน

ฝาก (auto)

1 เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู ฝากเงิน
2.ฝากเงินเข้ามาบัญชีรับโอน (ต้องใช้บัญชีที่ท่านให้ไว้กับเราโอนเท่านั้น)
3.ยอดเครดิตเข้าทันที ไม่ต้องรอ

การฝากเงิน ระบบธรรมดา

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อได้โอนเงินเข้ามายังหมายเลขบัญชีธนาคารที่เราได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกแจ้งข้อมูลการฝากเงิน goldenslot ที่ LINE ID : โดยรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้พนักงานตรวจสอบ มีดังนี้
– ชื่อบัญชื่อของสมาชิก (Username)
– ยอดเงินที่โอน และเวลาโอนเงินในสลิป
– ชื่อธนาคารของทางเราที่ท่านได้ทำการโอนยอดเงินเข้ามา
– ช่องทางการโอนยอดเงิน (Internet Banking ตู้ATM เป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเรื่องแล้ว จะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และโอนเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านสมาชิก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ท่านสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

การถอนเงิน (auto)

1. เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู ถอนเงิน
2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน และกดถอน
3.ระบบส่งข้อความยืนยันการถอน
4.ระบบแจ้งข้อความ ถอนสำเร็จ เงินเข้าบัญชีทันที

การถอนเงิน (auto)

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อท่านต้องการถอนเงินจากบัญชี ทำได้โดยการติดต่อแจ้งพนักงานว่าต้องการถอนเงิน ผ่านทาง LINE ID : ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลที่สมาชิกต้องแจ้งมีดังต่อไปนี้
– Username ของสมาชิก
– รหัสถอนเงิน 4 หลัก ที่ลูกค้าได้ตั้งไว้ ตอนสมัครสมาชิกครั้งแรก
– หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน (ต้องเป็นบัญชีของผู้เล่นเท่านั้น)
– จำนวนยอดเงินที่ต้องการถอน

ขั้นตอน 2 เมื่อทีมงานได้รับแจ้งเรื่อง จะรีบดำเนินการตรวจสอบ และโอนเงินเข้าสู่บัญชีของท่าน ภายในเวลา 15 นาที หากเกินเวลาที่กำหนด ท่านสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลา